ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ КЛУБ
„РОМА” СТОЛИПИНОВО 1996
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Наименование на проекта Информация
(линк)
1 Проект "Това сме ние"
2 Проект "Създаване на мрежа от младежки инициативни групи в уязвими етнически общности в Пловдив и областта"
Проект "Roma Up - Местни политики и действия за включване на ромската общност”
Сдружение Младежки клуб "Рома" Столипиново 1996 работи по проект „Roma Up- Местни политики и действия за включване на ромската общност”. Проектът Roma Up е разработен да решава на проблеми, приложим във всички страни-членки на ЕС, като се стреми да допринесе за генериране на възможни подходи и добри практики в цяла Европа съвместно с включените  асоциирани партньори от Румъния и Унгария.

                                                Повече информация ще намерите тук