ПАРТНЬОРИ
СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ КЛУБ
„РОМА” СТОЛИПИНОВО 1996
     Фондация за регионално развитие „Рома - Пловдив”

Фондацията е първата ромска организация в страната, регистрирана през 1992 г. като Фондация за социално подпомагане. ФРР “Рома-Пловдив” подпомага граждански инициативи като:
1. Осигурява консултантска помощ, достъп до информация и пряка социална помощ на гражданите на кв. Столипиново
2. Разпространява информация за добри и полезни практики
3. Осигурява условия за повишаване на образователното равнище на ромския етнос и достъп до качествени знания.
4. Организира и участва в коалиции и обществени кампании по конкретни проблеми.
                     СОУ „Найден Геров” - гр. Пловдив

СОУ „Найден Геров” се намира в кв. Столипиново, където живеят представители предимно на ромски и турски етнос. Училището участва в изграждането на отношението на младите хора от квартала към различието и многообразието, в което живеем.