АКТУАЛНО
СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ КЛУБ
„РОМА” СТОЛИПИНОВО 1996
СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ КЛУБ „РОМА” СТОЛИПИНОВО 1996 РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: "СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В УЯЗВИМИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА"

Проектът адресира потребностите на младите роми и нуждата от подкрепа за преодоляване на социалната изолация, изграждане на самочувствие и умения за успешна реализация и интегриране в обществото. Сдружение „Младежки клуб Рома-Столипиново 1996“ ще привлече мотивирани млади хора с амбиции да бъдат носители на промяната в своите общности. В резултат от обученията, ученето чрез практика и базирайки се на опита, който имаме, ще сформираме мрежа от 5 инициативни групи с около 90 участници, сред които 50-60 доброволци, които имат мотивация да помагат на младежите в своята общност. Нашите инициативни групи ще обхванат около 700 ученици и млади хора в различни срещи-дискусии, ще разпространяват информация и знания свързани с чувствителните теми за дискриминацията и автосегрегацията. В диалог с местната власт младежите ще участват в процеса на вземане на решения като ще инициират внасяне на предложения за отваряне на съществуващите общински младежки политики към проблемите на младежите от ромските общности и от другите етнически групи.
Счетоводен баланс към 31.12.2014 г. на Сдружение младежки клуб "рома" Столипиново 1996
Счетоводен баланс към 31.12.2016 г. на Сдружение младежки клуб "рома" Столипиново 1996
Сдружение „Младежки Клуб Рома Столипиново 1996“ търси да назначи "Стажант-изследовател" по проект "Дом за всеки".

Повече информация може да получите от обявата:
Счетоводен баланс към 31.12.2015 г. на Сдружение младежки клуб "рома" Столипиново 1996
Счетоводен баланс към 31.12.2017 г. на Сдружение младежки клуб "рома" Столипиново 1996