Проект "Това сме ние"
СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ КЛУБ
„РОМА” СТОЛИПИНОВО 1996
Проектът се финансира с финансовата подкрепа на "Държавната агенция за младежта и спорта" 
                Програма младежки дейности 2008 - 2010
Защо, какво, кой?

Ние сме група млади хора от Пловдив, които обединени от различията си работим за по-добро отношение и разбирателство между различните етноси. Проектът ще ни даде възможност да се опознаем по-добре, да изразим своята гледна точка за многообразието от хора, с които живеем и да я покажем по начина, по който искаме.
Младежки клуб „Рома” - Столипиново е организацията, която ни събра, а с изпълнението на този проект вярваме, че броят ни ще се увеличи и ще можем да работим още по-успешно
.
Цели на проекта:

Целта на проекта е сближаване на младежи от различен етнически произход, чрез полагане на съвместни усилия за провеждането на кампания за насърчаване на сътрудничеството и диалога между младежите, с оглед разрешаване на важни, обществено значими проблеми и подобряване комуникативният климат на територията на град Пловдив.

Конкретните цели са:
- активна подкрепа на младежи от различни етнически групи в гр. Пловдив да изразяват мнението си по отношение на етническото многообразие в страната;
- преодоляване на негативни предразсъдъци и стереотипи и подобряване на комуникационния климат между младите хора от различен етнически произход на територията на гр. Пловдив;
- формиране на ядро от активни млади хора, които да работят заедно и след приключването на проекта по важни за тях и всички млади хора въпроси.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
Литературен конкурс на тема „Това сме ние”

Фото конкурс на тема „Това сме ние”

Публикуване на сборник с творби от двата конкурса        „Това сме ние”

Изложба и награждаване на най-добрите творби от конкурсите

Обучение за набиране на доброволци

Кампания за набиране на доброволци от гр. Пловдив

Двудневен семинар „Това сме ние" за дискутиране на възможностите за подобряване на отношенията между етносите в гр. Пловдив
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
1. Проведен литературен конкурс на тема
„Това сме ние”
2. Проведен Фото конкурс на тема
„Това сме ние”3. Публикувани брошура и постер по проект „Това сме ние”

                                                                                            Виж брошурата по проекта

                                                                                      Виж постер по проекта
4. Публикуван сборник с творби от двата конкурса
„Това сме ние”

                                                                      Виж публикации от наградени творби
5. Обучение за набиране на доброволци
DSC00848 [800x600] DSC00916 [800x600] DSC00920 [800x600]
6. Двудневен семинар „Това сме ние" за дискутиране на възможностите за подобряване на отношенията между етносите в гр. Пловдив
100_2918 [800x600] 100_2915 [800x600] 100_2923 [800x600]